Känner du igen den där sjunkande känslan av att något håller på att gå fel?

Lästid: 4 min


Sådana och liknande känslor gör det svårt att fokusera på arbetet eller studierna.


De gör det svårt att uppleva att du har en god kontakt med din partner.


De påverkar din hälsa och de kan kväva din kreativitet.


Alla känner sig oroliga eller nervösa då och då. Ångest är en normal mänsklig reaktion på stressfulla situationer. Den fyller en evolutionär funktion: ”Akta dig för faran!” Den mobiliserar dina krafter inför en sådan upplevd fara. Den kommer oftast till ett naturligt avslut när du inte längre uppfattar att det finns en fara.


Vid olika ångesttillstånd uppstår däremot en ond cirkel där det du tänker och det du gör för att hantera ångesten, håller ångesten vid liv och kan till och med förstärka den. Ångesten gäller ofta ett potentiellt negativt resultat i framtiden.  Den skapar faror som ofta inte finns i verkligheten utanför dig. Inte sällan drar den som känner ångest en slutsats att katastrofen redan hänt eller kommer att hända.


Ångest kan väckas i olika situationer. En av de allra vanligaste typer av ångest är separationsångest då vi blir i olika grader oroliga att vi kan bli lämnade. En del kan känna ångest när de upplever att någon kommer dem för nära i en relation. Andra lider av social ångest och känner sig iakttagna och dömda av andra. Ytterligare ett exempel är prestationsångest.


Det kan kännas att det aldrig kommer att bli bättre, du kan till och med få tankar som


”Varför har inte andra samma bekymmer?”


”Jag är nervös, och andra märker det”


”Andra kommer att se ner på mig”


”Jag vill inte att någon ska tänka att jag är ”svag”


Faktum är att du förtjänar ett liv som inte dikteras av ångest eller trauma.


Du förtjänar ett liv där du uppnår din fulla potential.


Du förtjänar en chans att uppleva livet från en lugn, centrerad plats.


  • Lär dig att förstå och respektera dina känslor


  • Lär dig att säga nej


  • Lär dig att inte känna behov av att vara omtyckt av andra


  • Lär dig att tycka om dig själv och andra


  • Lär dig att leva livet med glädje och bli av med ”barndomsbagaget”