Känner du dig nedstämd och deprimerad?


När du har läst denna text kommer du att förstå vilka krafter som kan finnas bakom din depressivitet och nedstämdhet och hur du kan ta dig ur det.


Depression är inte bara en sänkt sinnesstämning. Du njuter inte av aktiviteter som brukar ge dig glädje. Du går upp eller ner i vikt, din aptit är påverkad. Du sover inte som vanligt. Du känner dig antingen upprörd och irriterad – eller hämmad... 


Läs mer

Känner du igen den där sjunkande känslan av att något håller på att gå fel?


Sådana och liknande känslor gör det svårt att fokusera på arbetet eller studierna. De gör det svårt att uppleva att du har en god kontakt med din partner. De påverkar din hälsa och de kan kväva din kreativitet.


Alla känner sig oroliga eller nervösa då och då. Ångest är en normal mänsklig reaktion på stressfulla situationer. Den fyller en evolutionär funktion: ”Akta dig för faran!”


Läs mer

”Jag tycker inte om mig själv”.


”Andra ser ner på mig”


”Jag passar inte in”


”Jag känner mig misslyckad”


…är nog bland det vanligaste man hör som psykolog. Men inte inledningsvis...


Läs mer

Relationella problem är nog den vanligaste anledningen till att du kan känna dig olycklig.


Du kan då ha som mål att undanröja hindren för att du ska ha tillfredställande relationer.


Situationer och hinder kan se väldigt olika ut. Här är några vanliga exempel.


  1. Du dejtar men upplever inte att det leder någonvart.
  • Dynamiken/samspelet känns inte bra...


Läs mer