Metoder & avgifter

Jag arbetar med både psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT).


PDT innebär att du via fritt samtal och med hjälp av psykolog upptäcker dina vanliga sätt att tänka om dig själv, om andra och om omvärlden generellt. Du upptäcker även dina vanliga omedvetna sätt att hantera ångest (s.k. försvarsmekanismer). Du utforskar dina relationella mönster för att kunna förändra dem. Dessa kan till och med observeras i rummet (tack vare s.k. överföring) och då kan vi arbeta med mönstret direkt, något som utgör en väldigt kraftfull intervention. 


KBT är utåt sett en mer strukturerad metod där du sätter upp ett tydligt (behandlings)mål, kopplat till ett konkret problemområde. Du följer stegen mot målet på ett medvetet och strukturerat sätt. Det innebär att du kan komma att göra s.k. hemuppgifter ”ute i verkligheten” utifrån inlärningspsykologiska principer och exempelvis exponeras för ångestväckande situationer på ett vetenskapligt sätt i ett tempo som känns hanterbart för dig.


Båda psykoterapiformerna innebär att du utvecklar bättre självkännedom och självkänsla/självförtroende, samt utvidgar din beteenderepertoar.


Båda psykoterapiformerna väcker inre processer som fortlöper mellan sessionerna. Förändringsprocesser som sätts i gång inom dig under sessionen fortsätter på både medvetet och omedvetet plan under tiden du går i behandling, så psykoterapin är inte begränsad till de timmar som du betalar för.


De flesta klienter känner förbättring efter några samtal. Symtomen minskar eller försvinner helt allt eftersom du går i terapin.


Standardsamtal är 45 minuter långt, men längre eller kortare sessioner kan arrangeras. Standardfrekvens är oftast en gång i veckan, men vid behov – om du exempelvis genomgår en kris – kan samtalen vara något mer frekventa. Konsultation/ rådgivning kan innebära ett - två samtal sammanlagt.


Priser: iGrows avgifter motsvarar Psykologföretagarnas medelvärde/median. Vid utredning gäller samma avgift per timme.'


Betalning tas emot via SWISH i samband med sessionen.